Contactgroep Leidse Koren

Welkom op de website van Contactgroep Leidse Koren, het samenwerkingsverband van koren in de Leidse Regio.

Bij de Contactgroep Leidse Koren zijn meer dan 45 koren uit de Leidse regio aangesloten. Dat zijn ongeveer 1900 zangers en zangeressen.

CLK streeft ernaar de planning van de concerten te coördineren, de samenwerking tussen de koren te bevorderen,  informatie over koorzang uit te wisselen, en gemeenschappelijke belangen te behartigen. Deze website is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

In het openbare deel vindt u onder andere informatie over de bij de CLK aangesloten koren, over de concerten die de koren in en rond Leiden geven, over workshops waaraan u kunt deelnemen en over het tweejaarlijkse Leids Amateurkunst Festival.
Daarnaast is er een besloten deel dat is bestemd voor de aangesloten koren.

Als lidkoor kunt u een paar keer per jaar onze vergadering bijwonen.